avís legal

LATERAL BRANDING S.L. és una societat limitada i en compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen els dades identificatives de l’empresa, titular d’aquest portal:

Raó social: LATERAL BRANDING S.L., NIF: B65388290, Domicili: Carrer Pau Claris, 106, 1-1, 08009 Barcelona. Telèfon: 933 435 804. Correu electrònic: info@lateralbranding.com. Nom de domini: lateralbranding.com

El present apartat (en endavant “Avís Legal”), juntament amb la de Política de Privacitat i de la Política de Cookies, té com a finalitat establir i regular les normes d’accés i d’ús d’aquest portal web posat a disposició de el públic, entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts, propietat de la societat espanyola LATERAL BRANDING S.L. a les quals s’accedeix a través del domini https://lateralbranding.com/ (en endavant, el “Lloc Web”). Data d’actualització: Octubre 2023

acceptació de l’usuari

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal aplicable, a les quals resta subjecta per la seva condició d’Usuari. L’acceptació de el present document comporta que l’Usuari: a) Ha llegit, i entén aquest avís legal. b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que es disposen. La navegació en lloc web implica l’acceptació, per part de l’Usuari, de les presents condicions d’ús.

condicions d’ús

El lloc Web proporciona l’accés a informacions, serveis i / o dades (des d’ara,”els continguts”) a Internet pertanyents a LATERAL BRANDING S.L. als quals l’Usuari pot tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal i es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es disposi a utilitzar el portal web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides poden patir modificacions. L’Usuari ha de ser conscient que la seguretat dels sistemes informàtics no pot ser absoluta. Malgrat que LATERAL BRANDING S.L. aplica les mesures de seguretat al seu abast, no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a nosaltres, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’ Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la nostra empresa. LATERAL BRANDING S.L. es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de LATERAL BRANDING S.L. o de tercers que l’han autoritzat per al seu ús. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats els esmentats continguts, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix de l’autorització escrita prèvia per part de LATERAL BRANDING S.L. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part de Lateral Branding S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que puguin aparèixer. Per realitzar qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts d’el lloc web, pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic info@lateralbranding.com.

règim de responsabilitat

Aquest lloc web conté materials amb fins únicament informatius. No obstant, malgrat de prendre les mesures raonables per assegurar que aquesta informació no és errònia o equívoca, i no es garanteix que sigui exacta, ni assumeix cap responsabilitat sobre la certesa de la informació i / o continguts. L’Usuari ha de confirmar que està utilitzant les pàgines més actualitzades d’aquest lloc web, i confirmar que la informació sigui precisa i completa abans d’utilitzar-la per prendre decisions relacionades amb serveis, productes o altres assumptes descrits en aquest lloc web. LATERAL BRANDING S.L. no és responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol naturalesa, que puguin derivar-se de la incorrecta, il·legítima o il·lícita utilització, que es faci de el lloc web o dels continguts que s’ofereixen. Pel que declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. Tampoc respon per la legalitat de portals web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest Lloc Web. LATERAL BRANDING S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat de funcionament del Lloc Web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

dret d’exclusió

LATERAL BRANDING S.L. es reserva el dret d’impedir a l’Usuari l’accés i ús dels serveis dels seus portals web, en qualsevol moment i sense avís previ, a instància pròpia o de terceres persones en cas d’incompliment d’aquest avís legal i en cas d’actes contraris a la llei, la moral, els bons costums generalment acceptats, i l’ordre públic. Els usuaris podran publicar les seves opinions i comentaris així com publicar altres continguts, enviar comunicacions, suggeriments, idees, comentaris, preguntes o altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, constitueixi un supòsit d’amenaça o difamació , o envaeixi la privacitat de tercers, infringeixi drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altra forma resulti ofensiu per a tercers o censurable, ni consisteixi en o contingui virus informàtics, propaganda política o contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o constitueixi qualsevol un altre tipus de “spam”. LATERAL BRANDING S.L. podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-lo del portal, en cas que consideri que pot existir alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. L’Usuari que proporciona les dades és responsable de la veracitat dels mateixos i garanteix que les dades i informació facilitada és real i actualitzada i, a més, i els hi perteneix a ells i no a terceres persones. No està permès l’ús d’adreces de correu falses, ni suplantar la identitat d’una altra persona o entitat, ni falsejar de qualsevol altra manera l’origen de qualsevol altre contingut.

tractament de dades personals

El lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure. LATERAL BRANDING S.L. donarà compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat. Pot consultar tot el detall del tractament de les dades personals recollides en la nostra àrea de Política de Privadesa. Així mateix, en el Lloc Web es podrien utilitzar cookies de diferent índole. Per a més detall, consulteu la nostra Política de Cookies.

validesa de la informació

LATERAL BRANDING S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la pàgina web, sense que existeixi cap obligació d’avisar o informar els usuaris, de les esmentades modificacions, entenent com suficient, la publicació en el lloc web. Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui i publiqui la nova versió.

legislació aplicable i competència judicial

LATERAL BRANDING S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de el present lloc web, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola vigent. Si cap normativa no ho impedís, les parts renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals de el domicili de LATERAL BRANDING S.L. per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, LATERAL BRANDING S.L. i l’usuari se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de el domicili social de LATERAL BRANDING S.L.

Ves al contingut