Projectes
Info
Contacte
Info
Perfil

A LATERAL BRANDING construïm identitat de marca. La finalitat del nostre treball és conformar les percepcions cap als productes i marques que ens confien des de dues fases successives: la conceptualització i el disseny.

Cada vegada amb més freqüència els nostres projectes per a una marca són integrals; és la conseqüència d'haver definit la base conceptual i visual capaç de connectar les diferents realitzacions que l'expressen amb total coherència.

Creada a l'agost de 2007, LATERAL BRANDING aplega una gran experiència prèvia en les tres àrees de competència que jutgem claus en la generació d'imatge de marca i de producte:

- El màrqueting i la conceptualització estratègica que, des de la comprensió de la marca i el seu context competitiu, assegura el direccionament correcte de la creativitat i l'eficàcia del disseny.

- El disseny, de caràcter gràfic i/o volumètric i sobre tot tipus de suports de comunicació.

- La indústria, que permet que la realitat final d'un bon disseny creixi i guanyi des de la identificació i el control del procés de reproducció més idoni.


Conviccions

Creiem que idear les coses amb sentit comú i reflectir-les d'una manera distintiva i personal és avui la garantia més sòlida per a crear valor de marca. Som obstinats en aconseguir que els nostres projectes de marca destaquin, guanyant més percepció de valor per a poder merèixer la preferència d'uns consumidors saturats d'opcions i missatges. La diferenciació conceptual i visual de les propostes de consum és el camí per a captar la seva atenció, la condició per a la seva eficàcia competitiva.

Conceptualització. Sentit comú en l'estratègia.

El sentit comú és la font de les majors i més brillants troballes, de la idea simple i poderosa que jutgem com pur enginy estratègic.

A LATERAL BRANDING busquem l'eficàcia dels projectes de marca, primer, en la diferenciació que ens regala un concepte sòlidament elaborat. Ens esforcem per saber més i lligar caps sense deixar res a l'atzar. Un projecte recollit en un briefing podria comparar-se a l'extrem que sobresurt d'un iceberg, el visible oculta el fonamental. Només comprenent més i millor es pot diagnosticar amb encert i, a partir d'aquí, idear una clau conceptual eficaç per a cada projecte.

Disseny. Fer evident la distinció.

Un producte excel·lent pot no ser considerat com a tal si no és perceptiblement diferent. Els avantatges competitius neixen al capitalitzar i difondre els trets diferencials rellevants d'una marca. Invertir en reflectir-los en la seva imatge, començant pel propi producte, es rendible des del primer impacte davant el consumidor al que va dirigit.

Identificat el punt d'arribada, la creativitat és un camí que requereix tant d'esforç i coneixement del terreny com dots o inclinació personal. Tanmateix, la creativitat visual no és mai una fi, sino un instrument. Una bona proposta, -distintiva, estètica i ben realitzada-, és un ariet que trenca resistències per tal de conquerir un objectiu de percepció de marca des d'una presència física que atrau, convenç i vén.

cat
esp
eng