accessibilitat

Declaració d’accesibilitat

Lateral Branding S.L. s’ha compromès a fer accessible el seu llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://lateralbranding.com.
A tal fi, el desenvolupament i continguts s’ha desenvolupat tenint en consideració la norma UNE-EN 301549, requerida pel RD 1112/2018 i en les pautes d’accessibilitat a continguts WCAF 2.1, al nivell AA establerts pel (Consorci de la World Wide Web).

D’acord amb la normativa s’han analitzat i ajustat els següents conceptes:

Multinavegador
Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l’anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

Navegació coherent
S’assegura la consistència en el lloc web, que permet que la navegació sigui coherent en totes les pàgines i ofereix una experiència d’usuari gratificant.

Distraccions
S’eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l’àudio que es posa en marxa automàticament.

Imatges de text
En general, el contingut, excepte logotip, imatges de marca i marques de tercers, es pot configurar perfectament, ja que s’eviten les imatges de text.

Títols
Els títols de pàgina denominen el tema principal del contingut principal i la secció per a contextualitzar als usuaris.

Contrast de colors
Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color del text i fons, etc.) s’han definit mitjançant la fulla d’estil.
S’ha treballat a establir una concordança entre contrast que compleixi amb la identitat de la marca i ajustant-se en la mesura possible a les pautes de les *WCAG 2.0 referides a la ràtio de contrast en el nivell *AA. A més es facilita una eina d’accessibilitat per a poder ajustar la visualització a modes de visió d’alt contrast.

Formularis
Els formularis contenen etiquetes i controls associats per a permetre el salt entre seccions correctament.

Idioma
L’idioma de les pàgines està definit a nivell codi. A més en el cas de tenir continguts *multi-idioma s’ofereix una visualització de l’idioma actual del contingut

Xarxes socials
Els connectors de les xarxes socials són accessibles.

Reproductor d’audiovisuals
Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones cegues.

Audiovisuals
Els audiovisuals que expliquen processos contenen audiodescripció, descripcions i subtítols. Excepte en el cas de ser imatges animades sense *ningun tipus d’aportació

Llenguatge
El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va dirigit el contingut.

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen en el següent punt.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb l’RD 1112/2018
Podrien existir documents ofimàtics en PDF i altres formats publicats posteriorment al 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament els requisits d’accessibilitat. Es poden sol·licitar els documents completament accessibles des del formulari de contacte per a formalitzar queixes i consultes.

Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web.

Càrrega desproporcionada
No aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 30 de maig de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa de desenvolupament.

Última revisió de la declaració: 10 d’octubre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a de l’RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d’aquest lloc web o a través del número de telèfon (+34) 933 435 804.

Pot presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del formulari de contacte en https://lateralbranding.com/contacto, i seran rebudes i tractades per l’equip per a facilitar qualsevol tipus de contingut.

Contingut opcional

Aquesta web està dissenyada per a poder canviar la grandària del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

A més es facilita una eina d’accessibilitat en la part inferior dreta per a poder configurar ràpidament entre diverses opcions.

Si desitja canviar la grandària de lletra del text en els principals navegadors gràfics utilitzi els següents menús:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Grandària del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text

Per modificar la grandària de tot en la pàgina:

 • Ctrl + + per a augmentar-lo
 • Ctrl + – per a disminuir-lo
 • Ctrl + 0 restaura la grandària original del text

 

Ves al contingut