Abans del seu redisseny, aquesta línia Style era el tipus de gamma de cereals que presentava a les seves caixes una silueta femenina en actitud gimnàstica. Com succeeix a altres categories, en utilitzar aquesta simbolització les marques apunten cap a un target femení i es llança un ambigu missatge la interpretació de fons del qual bascula entre “producte saludable” i “producte per fer règim”.

Quan es donen aquests casos la nostra recomanació, compartida pel client, és ser honestos. Era pertinent mantenir un enfocament més femení per altres vies com la cal·ligrafia o la fotografia.

Skip to content