No és el més habitual que la sola visió d’una marca doni al públic molta i precisa informació sobre ella. És el que vam decidir com més adequat en el cas de la marca Mallart per a donar-la a conèixer i posicionar-la al mateix temps: un cabal d’informació que se’ns revela des del seu caràcter gràfic i els continguts explícits que incorpora.

Ves al contingut